Nei til vindindustri i Sømådalsfjella, Øversjødalsfjella og Tolga Østfjell

 Bevar vår inngrepsfrie natur i Nordre Hedmark

Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.

Les på regjeringen.no

FORMÅLET 
med neitilvindkraft.no

Formålet med dette nettstedet er å gi kortfattet informasjon om NVEs forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft» og om videre politiske behandling, slik at det blir så enkelt som mulig for enkeltpersoner, virksomheter og organisasjoner å gi høringsinnspill og treffe andre tiltak for å påvirke myndighetene.

Nettstedet er utviklet for Facebook-aksjonen «Nei til vindindustri i Sømådalsfjella, Øversjødalsfjella og Tolga Østfjell». Flere av aksjonens høringsuttalelser vil bli publisert her.

Bli medlem av Facebook-gruppa!

Se også Facebook-gruppa «NEI til vindkraftutbygging i Rendalen Østfjell / Fonnåsfjellet!»Foto:
Langsjølia mot Sålekinna, Tolga kommune. © Thorbjørn Liell

NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT

Den 1. april 2019 avga NVE et forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft».

I forslaget til plan har NVE har utpekt hele fjellområdet vårt til område for vindindustri. Forslaget til konsesjonsområder der vindturbiner kan bygges, omfatter alt fra Kvernvikhøgda i Øst til Østfjella i vest og Sølendalen i sør. Sålekinna og Elgpiggen ligger sentralt i konsesjonsområdet.

NVE legger til grunn at en storstilt utbygging er nødvendig for å skape tiltrekkelig lønnsomhet i utbyggingen, fordi en utbygging krever store nettinvesteringer.

Hvis dette blir gjennomført vil naturen i vårt område få store og uopprettelige skader. Villreinstammen og fuglebestanden vil trues.

Det er vårt håp at både fastboende og fritidsbrukere/hytteeiere går sammen og engasjerer seg mot dette i høringsrunden. Slik vi ser det, er det fjellbygdenes identitet, kulturarv og næringsgrunnlag som trues. Vi håper alle gjør det de kan for å påvirke politikere og byråkrater for å bevare disse vakre og uerstattelige fjellområdene.

Høringsfrist for «Nasjonal ramme for vindkraft» er 1. oktober 2019.

LES MER

Det er viktig å reagere! Nå!

Dersom NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft slik den fremstår i dag blir vedtatt politisk, vil det få alvorlige konsekvenser for vår region. Det er derfor viktig at alle som har mulighet for det protesterer. Motstanden mot industriområder med vindturbiner i inngrepsfri natur øker i hele landet, og om vi sitter stille nå er sjansen stor for at vi får vindturbiner i vårt område.

LES MER

Foto: Litjkvennvikhøgda og Kvennvikhøgda i Os kommune. © Thorbjørn Liell

Regjeringens Tyskland-strategi 2019

VIKTIG LESING

På strategidokumentets side 10 står det blant annet at Norge skal «halde fram med å vere ein stabil og sikker leverandør av energi til den tyske marknaden og ein viktig bidragsytar til og samarbeidspartnar for Tysklands innsats for energiomstilling og for å nå klimamåla i Europa.»

Etter vår mening gir Regjeringens Tyskland-strategi grunnleggende politiske føringer for videre utbygging av vindkraft i Norge. 

Vi anbefaler deg å følge lenken nedenfor, lese dokumentet og gjøre deg opp en mening.

LES MER

Tolga kommune støtter ikke nasjonal ramme for vindkraft

Formannskapet i Tolga er avvisende til at det skal etableres vindkraft i de foreslåtte områdene «Nordre Hedmark» som Tolga kommune omfattes av . Formannskapet støtter ikke nasjonal ramme for vindkraft. Tolga kommune har bidratt til fornybar energi gjennom kraftutbygging av Tolgafallene, og mener denne nedbyggingen av verdifulle naturområder vil forringe kommunens næringsgrunnlag.

LES MER

VÅRE HØRINGSUTTALELSER

LES NÅ

KONTAKT OSS