Gi et bidrag

Alle bidrag er til hjelp!

NEITILVINDKRAFT.NO er utviklet og driftes av Øversjødalen Arrangement i samarbeid med Ingrafo. Nettstedet er et bidrag til det viktige arbeidet som gjøres av aksjonsgruppa «Nei til vindindustri i Sømådalsfjella, Øversjødalsfjella og Tolga Østfjell» for å ekskludere Nordre Hedmark fra NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Initiativtaker til NEITILVINDKRAFT.NO er Thorbjørn Liell. Kristin Lund bistår med tekstutforming, og hun bistår de som trenger hjelp med høringsuttalelser og skriver også uttalelser selv.

Arbeidet med dette nettstedet gjøres på frivillig basis, men det påløper kostnader som må dekkes. Et hvert bidrag fra besøkende i form av et aldri så lite støttebeløp vil hjelpe med å holde nettstedet i drift, også utover høringsfristen 1. oktober 2019. 

Bidrag gis enklest ved å bruke Vipps. Du finner oss ved å velge «Kjøp og betal» i Vipps-appen og deretter søke etter Vipps-nummer 507803 (Øversjødalen Arrangement).

Du kan også skanne QR-koden i bildet med Vipps-appen dersom du ser på denne siden på en datamaskin.


Alternativt kan du betale ditt bidrag til Øversjødalen Arrangement, bankkonto 4280.16.20315. Merk innbetalingen «Nei til vindkraft».

På forhånd takk for sitt bidrag!