LENKER

Lenker

Femundløpet

HØRINGSUTTALELSE: Bekymret over NVEs vindkraftforslag

LES MER
Den Norske Turisforening

Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Det haster å stanse tapet av natur. DNT ønsker en naturvennlig fornybarsatsing.

LES MER
Naturvernforbundet

Utbygging av vindkraft innebærer betydelige arealinngrep og store naturødeleggelser. Naturvernforbundet er sterkt imot utbygging av vindkraft i sårbare og verdifulle naturområder.

LES MER
Miljøverndirektoratet

Nasjonal ramme for vindkraft: Innspill fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til eksklusjonsrunde 3

LES MER
La Naturen Leve

LNL sier nei til norsk, landbasert vindkraft. Den raserer norsk natur og naturmangfold – til ingen nytte i vårt vannkraftland som allerede har store kraftoverskudd.

LES MER
Miljøvernforbundet

«Vi mister mer og mer natur i utviklingens tegn og inngrepene øker både i dimensjoner og omfang. Vindkraftsaken er den som legger beslag på, og forandrer naturlandskapet mest dramatisk og på kortest mulig tid. Det er frustrerende og vondt å stå på sidelinjen og se på denne utviklingen.» – Arnfinn Nilsen (NMF)

LES MER