Seminar

VINDKRAFT I NORDRE HEDMARK
– HVORDAN MØTER VI DET?

NVE har utarbeidet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på oppdrag av olje- og energidepartementet. Kommunene Rendalen, Tynset, Tolga og Os inviterer i den anledning til et miniseminar for å få et bredere vurderingsgrunnlag.

Mandag 26. august 2019 kl. 19-22 i Tynset kulturhusPROGRAM
1. Velkommen ved ordførere

2. Miljødirektortatet – Innledning om nasjonal ramme og Miljødirektoratets vurderinger av området
Svein Grotli Skogen, seniorrådgiver seksjon for arealplanlegging og representant i prosjektgruppa for nasjonal ramme for vindkraft

3. Riksantikvaren – deres vurderinger av området
Kristi Vindedal, prosjektleder samfunnsavdelinga

4. Hvordan jobber kommunene med høringsuttalelsen?
Øyvind Fredriksson, utmarkskonsulent Rendalen kommune
Kort kaffepause

5. NØK – hvordan er kraftsituasjonen i vår region?
Daglig leder Ivar Often

6. FNF Hedmark – energiloven, vindkraft og det tause storting
Morten Aas, koordinator i Forum for natur og friluftsliv

7. Fylkesmannen i Innlandet – hva vektlegger fylkesmannen i sin høringsuttalelse
Ellen Nordrum Brøste, rådgiver areal og klima