Si hva du mener!

Det viktig å reagere!
Nå!

Dersom NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft slik den fremstår i dag blir vedtatt politisk, vil det få alvorlige konsekvenser for vår region. Det er derfor viktig at alle som har mulighet for det protesterer. Motstanden mot industriområder med vindturbiner i inngrepsfri natur øker i hele landet, og om vi sitter stille nå er sjansen stor for at vi får vindturbiner i vårt område.

Det er derfor svært viktig at vi benytter anledningen til å forklare hvilke konsekvenser dette har for fjellbygdene våre, for bolyst, for landbruket og beitenæringen, for jakt, for hytteeiere og for turistnæringen.

Vil nærbutikken og laftebedriften overleve hvis fjellområdene som trekker turister til området forvandles til industriområder for vindturbiner? Vil noen flytte til bygdene med et slikt scenario?

Hva skjer med kulturminnene, med dyrelivet, med rypebestanden? Hva mener jakt og fiskeforeninger?

Multemyrene tjener som viktige karbonlagre, hva med dem, bør de dreneres til brede anleggsveier? Hvordan klarer idrettslag og foreninger seg om turistgrunnlaget forsvinner, og vil noen gå på ski blant vindturbiner?

Hva med toppene våre, Elgpiggen og Sålekinna, som er viktige regionale turmål, ikke minst for en økende skare på randoneski.

Hvordan påvirkes Femundsmarka? Hva med Visit Norways satsing på regionen som bærekraftig turistmål?

SI DIN MENING!
Vi håper hvert eneste lag og forening i regionen benytter anledningen til å si sin mening om forslaget i høringen til OED.

Kontakt oss og fortell hvem du representerer, hva området betyr for din interessegruppe, hva du bruker det til og hvorfor det er viktig for din virksomhet at området bevares for ettertiden. Saklig, greit og uten store adjektiver. Vi kan hjelpe deg med din høringsuttalelse.

Har du allerede skrevet en og trenger hjelp til å diskutere den med noen, kan også kontakte oss.

Vi publiserer gjerne din høringsuttalelse her på nettsiden!

TILBAKE TIL FORSIDEN